Fiffig

Ola bruker for mye tid på internett.
Tone er dessverre gift med Ola.
I denne podkasten forteller han henne om noe han har lært på internett i dag.

Prinsesse Marie-Auguste

Tyskland bestod tidligere av hertugdømmer som ble styrt av lokale konger, men i 1919 endret dette seg og kongelige fordeler ble redusert til kun titler. Prinsesse Marie-Auguste utnyttet dette på 80-tallet, da hun sent i livet stod igjen med ingenting, men tenkte ut en avtale som gjorde henne veldig rik igjen.

Hør en annen episode om "Elefanten Mary"