Fiffig

Ola bruker for mye tid på internett.
Tone er dessverre gift med Ola.
I denne podkasten forteller han henne om noe han har lært på internett i dag.

Gander International Airport

Helt øst i Canada, utenfor en by med noen tusen innbyggere, ligger en flyplass som på et tidspunkt var verdens største, og på et annet tidspunkt økte befolkingen i byen med nesten 70% på én dag.

Hør en annen episode om "Seksagesimal-systemet"