Fiffig

Ola bruker for mye tid på internett.
Tone er dessverre gift med Ola.
I denne podkasten forteller han henne om noe han har lært på internett i dag.

Huddle

En huddle er en lagsamling før en sportsbegivenhet som har et snedig opphav.

Hør en annen episode om "Agloe, NY"