Fiffig

Ola bruker for mye tid på internett.
Tone er dessverre gift med Ola.
I denne podkasten forteller han henne om noe han har lært på internett i dag.

S-80 ubåtene

I 2013 skulle Spania sjøsette sin nye ubåt S-80. Den sank rett til bunns. De fant etterhvert ut av feilen, som viste seg å være en av historiens dyreste regnefeil.

Hør en annen episode om "Singapore"