Fiffig

Ola bruker for mye tid på internett.
Tone er dessverre gift med Ola.
I denne podkasten forteller han henne om noe han har lært på internett i dag.

Kjell Laugerud

Kjell var en nordmann født i Guatemala som jobbet seg opp som forsvarsminister i landet på 70-tallet. Men det var bare starten for Kjell, for han kuppet like greit hele landet noen år senere og var diktator i Guatemala i fire år!

Hør en annen episode om "Seksagesimal-systemet"