Fiffig

Ola bruker for mye tid på internett.
Tone er dessverre gift med Ola.
I denne podkasten forteller han henne om noe han har lært på internett i dag.

Fiken

Det finnes fire ulike typer fiken, og tre av dem har en nær tilknytning til en bestemt vepseart. Samspillet mellom frukten og vepsen er ikke bare snedig, men også dødelig!

Hør en annen episode om "Rainbow Village"